Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Συγγραφικό έργο

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΜΟΣ 21 (1977) ΤΕΥΧΟΣ 4 
ΑΘΗΝΑΙ 1978

 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΦΕΡΠΟΥΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ"ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ" - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 
ΑΘΗΝΑ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ 1986

   

LA DIRECTIVE EN DROIT ADMINISTRATIF

Έντυπος λόγος

LIBRAIRIE GENERAL DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

PARIS 1978

   

Page 5 of 5