Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                                               Αθήνα,
 24/11/2010

Θέσεις της Νέας Δημοκρατίας κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου νόμου «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα».

 

            Ι.  Η Νέα Δημοκρατία υπερψηφίζει επί της αρχής το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, με σημαντικές όμως επιφυλάξεις ως προς συγκεκριμένες διατάξεις του.  Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Μαΐου 2009, μετά τη συνεδρίαση της τότε Διϋπουργικής Οικονομικής Επιτροπής, δόθηκε στη δημοσιότητα κατάλογος 255 φορέων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των οποίων η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δρομολογούσε την κατάργηση ή συγχώνευση.  Είχε προηγηθεί η δραστική συρρίκνωση του αριθμού των Ασφαλιστικών Ταμείων, στην οποία όχι μόνον εναντιώθηκε τότε το ΠΑΣΟΚ αλλά αποχώρησε από τη Βουλή, ο δε Πρόεδρός του  κ. Γ. Παπανδρέου τέθηκε επικεφαλής των διαδηλώσεων έξω από τη Βουλή!  Σήμερα η Νέα Δημοκρατία ωθεί την Κυβέρνηση να προχωρήσει ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου αφορά μόνο 78 υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα, από τα οποία μάλιστα 51 είναι τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης.  Το βήμα δηλαδή είναι δειλό.

 

 

            ΙΙ.  Η προχειρότητα όμως του όλου αυτού νομοθετικού εγχειρήματος είναι προφανής.  Αναφέρεται ενδεικτικά:

 

            Α.-  Το γεγονός ότι, ουσιαστικά, το ρυθμιστικό του πλαίσιο είναι ελλιπέστατο και, γι’αυτό, έχει πλήθος εξουσιοδοτήσεων.  Εννέα άρθρα περιέχουν πάνω από δέκα εξουσιοδοτήσεις προβληματικής συνταγματικότητας!  Λογικά θα έπρεπε να έλθει στη Βουλή ως νόμος πλαίσιο κατά το άρθρο 43 παρ.4 του Συντάγματος, έτσι ώστε η εξειδίκευσή του να γίνεται όχι με αντισυνταγματικές υπουργικές αποφάσεις, αλλά με προεδρικά διατάγματα.  Αυτό θα ήταν ασφαλέστερο και λόγω του ότι τα διατάγματα θα περνούσαν, πριν εκδοθούν,  από τον προληπτικό έλεγχο της επεξεργασίας από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

            Β.-  Το γεγονός ότι περιέχει αποσπασματικές διατάξεις περί μετατάξεων και άλλων υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων που καταργούνται ή συγχωνεύονται.  Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως έχει αποδείξει η τακτική του ΠΑΣΟΚ ως τώρα, κάθε Υπουργείο φέρνει δικές του διατάξεις περί μετατάξεων και άλλων υπηρεσιακών μεταβολών σε ανάλογες αναδιαρθρώσεις των δημόσιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες ρυθμίσεις να είναι και αντιφατικές και, πολλές φορές, αντισυνταγματικές,  ως αντίθετες προς την αρχή της ισότητας, κατά το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος.  Το σωστό και νομικώς άρτιο θα ήταν, ακριβώς εν όψει αυτών των αναδιαρθρώσεων, να έχει έλθει προηγουμένως ειδικό σχέδιο νόμου για την ενιαία ρύθμιση όλων των μετατάξεων και υπηρεσιακών μεταβολών των κάθε είδους κατηγοριών προσωπικού.

 

            ΙΙΙ.  Υπάρχουν σημαντικές αντιρρήσεις επί συγκεκριμένων ρυθμίσεων.  Έτσι π.χ. η Νέα Δημοκρατία είναι αντίθετη:

 

            Α.-  Με την κατάργηση του Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχής και του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, όπως επιχειρείται.

 

            Β.-  Με την κατάργηση του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου καθώς και του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

 

            Γ.-  Με την άκριτη κατάργηση των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, χωρίς να περιγράφεται μάλιστα τι θα συμβεί με τις τόσο κρίσιμες αρμοδιότητές τους.  Τονίζεται εδώ ότι αν το σχέδιο νόμου υπονοεί ότι οι αρμοδιότητες αυτές επανέρχονται σε κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό είναι αντισυνταγματικό, ως αντίθετο προς το άρθρο 101 του Συντάγματος περί αποκέντρωσης.  Και τούτο διότι κατά τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι επιτρεπτή η ανατροπή της αποκέντρωσης υπηρεσιών, η οποία έχει ήδη συντελεσθεί.

 

            ΙV.  Τέλος η Νέα Δημοκρατία καταγγέλλει, με τον πιο εμφαντικό τρόπο, τη διάταξη (άρθρο 2 παρ.1 και 2) περί απόλυσης υπαλλήλων αορίστου χρόνου της «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.».   Πρόκειται για ωμή πολιτική δίωξη.  Τούτο ενισχύεται και από το ότι, όπως προκύπτει από τις αναλυτικές σκέψεις που περιλαμβάνονται στην Έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, η απόλυση αυτή είναι αντισυνταγματική, ως αντίθετη προς το  άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος, αφού έτσι υπάρχει κραυγαλέα άνιση μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων που έχουν προσληφθεί με τον ίδιο τρόπο.  Διότι οι προσλήψεις στην «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» μετά την ίδρυσή της, το 1998, έγιναν επί ΠΑΣΟΚ πάντοτε εκτός ΑΣΕΠ.  Αν η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας ως προς την πρόσληψη συγκεκριμένων υπαλλήλων θα μπορούσε, αν ήταν καλόπιστη, αντί να απολύσει άκριτα τους πάντες, να προβεί σε έλεγχο νομιμότητας των επιμέρους προσλήψεων και να καταγγείλει τις όποιες  συμβάσεις αορίστου χρόνου κριθούν, ενδεχομένως, ως παράνομες.  Πέραν τούτου στην ίδια ως άνω Έκθεση επισημαίνεται ορθώς ότι είναι αντίθετες προς το ευρωπαϊκό δίκαιο εκείνες οι διατάξεις του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου, που καταργούν τις αρμοδιότητες της «ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.» χωρίς ταυτόχρονη πρόβλεψη νέου φορέα άσκησής τους. Και τούτο διότι αυτές οι αρμοδιότητες κατοχυρώνονται από συγκεκριμένες διατάξεις ειδικού Κανονισμού (αρ.1595/2000) του Συμβουλίου της 17/7/2000.