Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Βουλή - Αγορεύσεις / Παρεμβάσεις

17-1-2012.Αγόρευση κ. Π. Παυλόπουλου κατά τη συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ε. Κ. … σχ. με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, ….»

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ[1]
: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους συναδέλφους.
Μένω στο νομοσχέδιο. Θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις σε ένα νομοσχέδιο το οποίο, εάν το δει κανείς, είναι πολύ περισσότερο σημαντικό, απ’ όσο φανταζόμαστε.

Πρώτη παρατήρηση. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο σχετίζεται με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Κοινοτική Οδηγία 35/2005 για τη ρύπανση από πλοία. Υπάρχει μια σειρά αναφορών σε κρίσιμες έννοιες σχετικά με την ανοιχτή θάλασσα, τα χωρικά μας ύδατα την αιγιαλίτιδα ζώνη. Η παραπομπή που κάνει η Κοινοτική Οδηγία είναι στην MARPOL73/78.
Επισημαίνω, όπως το είπα στην επιτροπή και θέλω να μείνει στα Πρακτικά, ότι το δίκαιο το οποίο διέπει για εμάς, για το ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτές τις έννοιες, είναι το Δίκαιο της Θάλασσας. Επαναλαμβάνω ότι το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 είναι ένα δίκαιο, το οποίο δεσμεύει όχι μόνο τις χώρες που έχουν προσχωρήσει, αλλά και χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει, όπως είναι η Τουρκία. Όπως έχει δεχθεί το Δικαστήριο της Χάγης, οι διατάξεις του Δικαίου της Θάλασσας είναι διατάξεις που συνιστούν γενικώς, παραδεδεγμένους κανόνες Διεθνούς Δικαίου, όπως ορίζει και το άρθρο 28 του ελληνικού Συντάγματος, και άρα δεσμεύονται και χώρες που δεν έχουν κυρώσει αυτήν τη σύμβαση.

Για εμάς, λοιπόν, η ερμηνεία της Κοινοτικής Οδηγίας, επειδή είναι μέρος του κοινοτικού δικαίου, καταλαμβάνει ως κοινοτικό κεκτημένο και το δίκαιο της θάλασσας, ανεξάρτητα -το τονίζω- από τις χώρες εκείνες, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης -που δεν υπάρχουν- είτε άλλες, που θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, οι οποίες καίτοι δεν έχουν προσχωρήσει επίσης δεσμεύονται.

Δεύτερη παρατήρηση είναι εκείνη η οποία σχετίζεται με την παραπομπή στο άρθρο 8 στην ΑΟΖ, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Είναι ανάγκη τώρα, χθες, να ξεκινήσει το θέμα της οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Και το λέω αυτό, γιατί τώρα είναι οι γεωπολιτικές, γεωστρατηγικές συνθήκες κατάλληλες για να το κάνουμε αυτό, με την πλήρη άνεση που πρέπει να έχουμε για να οριοθετήσουμε τη ζώνη αυτή, όπως ταιριάζει στα εθνικά μας συμφέροντα.

Και μόνο το ξεκίνημα -επειδή ξέρετε ότι η οικονομία είναι και ψυχολογία, ιδίως αυτές τις κρίσιμες στιγμές- και η δήλωση της έναρξης οριοθέτησης θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στην αλλαγή του οικονομικού κλίματος το οποίο επικρατεί στην Ελλάδα. Είναι εθνική ανάγκη και πρέπει να γίνει τώρα. Θα έπρεπε να είχε γίνει από χθες. Τώρα, όμως, είναι ανάγκη και πρέπει να δεσμευθεί η Κυβέρνηση ότι αυτό ξεκινάει.

Η τρίτη και τελευταία παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, αφορά την κατάργηση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η Κοινοτική Οδηγία είναι από το 2005. Δείτε ποιοι διαπραγματεύτηκαν την Κοινοτική Οδηγία και την προσαρμογή της μέχρι τώρα. Ήταν πάντοτε Υπουργοί Εμπορικής Ναυτιλίας, γιατί είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Καταργήθηκε το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τώρα έρχεται και το εισηγείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό για να καταλάβετε σε τι πραγματική ανωμαλία βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τη δομή της κεντρικής Κυβέρνησης. Ένα τέτοιο θέμα που δεν έχει καμία σχέση με Υπουργείο Δικαιοσύνης -γιατί οι κυρώσεις αυτές θα συνυπογράφονταν απλώς από το Υπουργείο Δικαιοσύνης- το εισηγείται το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όταν όλη η πορεία διαμόρφωσης και προσαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας ανήκε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άλλη μία εθνική ανάγκη: Άμεση επανασύσταση του Υπουργείου αυτού. Διαφορετικά θα βλέπουμε και σε επίπεδο νομοθέτησης και εφαρμογής της νομοθεσίας, για χρόνια αυτές τις ανωμαλίες τις οποίες σήμερα παρατηρούμε.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

………


[1] Σελ. 3264, http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20120117.pdf