Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των ομολόγων

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Γρηγόρη Φλωράτο
(Αν. Δ/ντή Δ23 Δημόσιου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου)

                                                                                                                                                  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2010

Από την κατάθεση του ως άνω μάρτυρα, κατ’ εξοχήν αρμοδίου επί του συγκεκριμένου θέματος στο μέτρο που συνυπογράφει, ως υπηρεσιακός παράγων, την έκδοση του ομολόγου των 280 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο την J.P. Morgan, καταρρίφθηκαν, χωρίς αμφιβολία, οι ακόλουθοι «μύθοι» που συντηρεί με επιμονή και με μεθόδους παραπληροφόρησης το ΠΑΣΟΚ, σχετικά με το ζήτημα που ερευνά η Εξεταστική Επιτροπή.

Ι.     Μύθος 1ος :

«Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών γνώριζε, δήθεν, εκ των προτέρων τη δομή του ομολόγου» :

  •  Κατά τον μάρτυρα –ο οποίος διευκρίνισε, επιπλέον, ότι ουδείς πολιτικός προϊστάμενος τον πίεσε ή του ζήτησε να πράξει οτιδήποτε σε σχέση με το ομόλογο- τα στελέχη του ΓΛΚ δεν είχαν –και δεν θα μπορούσαν νομικώς να έχουν- ανάμιξη, αμέσως ή εμμέσως, στη δόμηση του ομολόγου, δηλαδή στη διαμόρφωση της μαθηματικής φόρμουλας υπολογισμού του επιτοκίου. Η απευθείας ανάθεση ήταν η πάγια – από το 1999 – πρακτική για όλες τις δανειακές συμβάσεις αυτού του είδους. Πέραν δε τούτου το Δημόσιο δεν είχε υποχρέωση να ερευνά ποιούς επενδυτές είχε πίσω της η  J.P. Morgan.

    hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Γρηγόρη Φλωράτο (Αν.Δ/ντή Δ23 Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους)

 

Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Γ. Ζορμπά

                                                                                                                                      Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010

Προκαταρκτική παρατήρηση: Η μαρτυρία του κ. Γ. Ζορμπά θα ήταν, λόγω του αντικειμένου της, πιο αποδοτική αν η Επιτροπή είχε το σύνολο της δικογραφίας. Γι’ αυτό κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να επανέλθει μετά την περιέλευση της δικογραφίας στην Επιτροπή. Εκεί θα δούμε και αν οι εκθέσεις του κ. Ζορμπά περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Ι.     Επί των εισαγωγικών επισημάνσεων του κ. Γ. Ζορμπά:

Α.  Δεν ήταν μόνον η Αρχή της οποίας προήδρευε που είχε προβλήματα στελέχωσης και υποδομής. Και άλλες Ανεξάρτητες Αρχές, και δη συνταγματικώς κατοχυρωμένες (π.χ. Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ε.Σ.Ρ.) είχαν και έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Άρα δεν υπήρξε δυσμενής μεταχείρισή της.

Β.  Υπάρχει σημαντικό έρεισμα στην άποψη ότι η Αρχή αυτή, ως συλλογικό διοικητικό όργανο, μόνο συλλογικώς μπορεί ν’ αποφαίνεται, ακόμη και όταν ασκεί προανακριτικά καθήκοντα. Το επιχείρημα του κ. Ζορμπά ότι δεν νοείται συλλογικότητα σ’ αυτήν την περίπτωση λόγω ανάγκης τήρησης της μυστικότητας δεν στέκει, διότι έχουμε όργανα που ασκούν συλλογικά προανακριτικά καθήκοντα. Και δη τόσο στη Δικαιοσύνη όσο και στη Βουλή. Π.χ. η κατ’ άρθρο 156 του Κανονισμού της Βουλής Επιτροπή Προκαταρκτικής Εξέτασης.

hello: Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων του κ. Γ. Ζορμπά

   

Page 3 of 3