Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς κ. Γ. Στρατάκη
(πρώην Διευθυντή Εργασιών Δημοσίου της Τράπεζας της Ελλάδος)

                                                                                                                                              Αθήνα, 28 Ιουλίου 2010

 Από την κατάθεση του ως άνω μάρτυρα, κατ’ εξοχήν αρμοδίου για θέματα των ελεγκτικών δραστηριοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος και ως προς τα ομόλογα, προκύπτουν τα εξής:

Ι.     Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκλειστικώς αρμόδια, μέσω ΥΔΑΤ και ΣΑΤ, ως προς την πορεία των ομολόγων μετά την έκδοσή τους. Από την κρίση αυτή του κ. Γ. Στρατάκη προκύπτει πως δεν ευσταθεί η διαπίστωση της Έκθεσης Ζορμπά ότι «σαφής επίσης ήταν η γνώση των παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών περί της εμπορικής διαδρομής του ομολόγου στην αλλοδαπή». Επίσης ο κ. Γ. Στρατάκης δήλωσε ότι είναι εντελώς ανακριβής η κρίση που διατύπωσε ο κ. Γ. Ζορμπάς πως η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έκανε σωστά τη δουλειά της.

ΙΙ.    Ο νομοθέτης, ήδη από το 1999 και με βάση τους κινδύνους που δημιούργησε η «υπερθέρμανση» του Χρηματιστηρίου, έδειξε σαφώς την προτίμησή του ώστε τα Ταμεία να επενδύουν όχι τόσο σε μετοχές αλλά σε ομόλογα. Και μάλιστα διευκρίνισε ότι αυτή η προτίμηση αφορά τα κάθε είδους ομόλογα, απλά ή σύνθετα. Άρα από την κρίση αυτή του κ. Γ. Στρατάκη προκύπτει πως η προτίμηση των Ταμείων να επενδύουν σε ομόλογα, απλά και σύνθετα, είναι απόρροια της ισχύουσας νομοθεσίας από το 1999, και δεν δημιουργήθηκε «ξαφνικά» το 2005 και το 2006.