Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων
προς κ. Στ. Μαραβελάκη
(Τμηματάρχη στη Δ23 Διεύθυνση του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους)

 Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010

Από την κατάθεση του ως άνω μάρτυρα η κατάθεση του οποίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική λόγω εμπειρίας και επειδή συμμετείχε στην έκδοση του ομολόγου της  J.P. Morgan, προκύπτουν τα εξής:

I.   Δεν είναι ορθή η άποψη που εκφράζεται στις Εκθέσεις Ζορμπά ότι και τα εξοπλιστικά δάνεια και ομόλογα έπρεπε να περνούν μέσω ΟΔΔΗΧ.  Το ν.δ. 483/1974 ισχύει και εφαρμόζεται αδιαλείπτως και μετά την ίδρυση του ΟΔΔΗΧ.

II.
  Το Υπουργείο Οικονομικών και οι υπηρεσίες του, δεν έχουν αρμοδιότητα ούτε δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας των κάθε είδους ομολόγων που εκδίδουν στη δευτερογενή αγορά.

III.   Ουδείς από την πολιτική ηγεσία του τότε Υπουργείου Οικονομίας τον πίεσε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να ενδώσει και να εισηγηθεί θετικώς ως προς την έκδοση του σύνθετου ομολόγου της J.P. Morgan.  Ούτε υπέπεσε στην αντίληψή του οιαδήποτε τέτοια πίεση προς τους συναδέλφους του.

IV.
  Το μόνο που όφειλε, κατά νόμο, να εξετάσει το Δημόσιο κατά την έκδοση του ομολόγου της J.P.Morgan –και αυτό εξέτασαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες πριν εισηγηθούν τελικώς- ήταν το τελικό κόστος για το Δημόσιο.  Αν δηλαδή το επιτόκιο ήταν συμφέρον.  Και ήταν συμφέρον.

V.   Οι όποιες αντιρρήσεις των υπηρεσιακών παραγόντων υπήρχαν ως προς την πρόταση που υπέβαλε αρχικώς η J.P. Morgan ήταν μόνο για το γεγονός ότι δεν διασφαλιζόταν ο όρος της μη δημοσιοποίησης, ενώ το δάνειο αφορούσε θέματα Άμυνας.   Όταν, ύστερα, τροποποιώντας την πρότασή της, η J.P. Morgan διαβεβαίωσε ότι μπορούσε να χορηγηθεί στο ομόλογο εμπιστευτικός αριθμός ISIN από την EUROCLEAR, τότε ήρθησαν οι αντιρρήσεις και το ομόλογο εκδόθηκε.  Άρα, οι αρχικές αντιρρήσεις δεν αφορούσαν την οικονομική φύση και δομή του ομολόγου.

VI.   Μόνο κατά τη λήξη του ομολόγου μπορεί να κριθεί το αν είναι κερδοφόρο ή όχι.  Δεν υπάρχουν ομόλογα, δομημένα ή μη, όπου το συμπέρασμα αυτό μπορεί να κριθεί ως προς την κερδοφορία του, προηγουμένως.

VII.   Στην ερώτηση ως προς το τι σήμαινε η μεγάλη διαδρομή του ομολόγου μέσα σε μια μέρα και οι διαδοχικές διακυμάνσεις της τιμής στην οποία μεταβιβαζόταν, ο μάρτυρας απάντησε: «Αν λάβουμε υπόψη ότι καθημερινά στη δευτερογενή αγορά διακινούνται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ, ο αριθμός των μεταβιβάσεων μέσα σε μία μέρα δεν έχει καμία σχέση με τη διαμόρφωση της τιμής.  Η τιμή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις επιμέρους συμφωνίες των συμβαλλομένων και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς».