Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Α΄Αθηνών – Ν.Δ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

(άρθρα 126 επ. του Κανονισμού της Βουλής)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΟ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Μια από τις θεμελιώδεις στρατηγικές επιλογές της Κυβέρνησης Καραμανλή –όταν στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ το ΠΑΣΟΚ ούτε καν είχε λάβει πρόνοια γι’ αυτό- ήταν η ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης.  Δεδομένου ότι ο στόχος αυτός ήταν σε πλήρη αντιστοιχία με τη Στρατηγική της Λισαβόνας, που επιτάσσει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία ευνοϊκού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και ενδυνάμωση του κρατικού μηχανισμού για να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη, πετύχαμε την έγκριση του Ειδικού Επιχειρησιακού «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (ΕΠ «ΔΜ»)στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Νοέμβριο του 2007.  Ένα ΕΠ προϋπολογισμού 631 εκ. ευρώ, που δίνει τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, στο αρμόδιο Υπουργείο  να επιχειρήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση.

Προωθήσαμε, με ταχείς ρυθμούς, τη δημιουργία όλων των αναγκαίων μηχανισμών για την εφαρμογή του και συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς την προώθηση συγκεκριμένων έργων – σημαιών, που θα ανέπτυσσαν μια μεταρρυθμιστική δυναμική και που θα έδιναν αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα. Όπως δε προκύπτει, από τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες υπηρεσίες, είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η εξειδίκευση του ΕΠ.

Ωστόσο, παρατηρούμε ότι το ΕΠ «ΔΜ» τους τελευταίους τρεις μήνες βρίσκεται σε πλήρη στασιμότητα.  Ο διορισμός του Ειδικού Γραμματέα που εποπτεύει την οικεία Διαχειριστική Αρχή έγινε την 16-12-2009, δηλαδή δυόμισι μήνες μετά το σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης.  Το αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης είναι ότι τα έργα του προγράμματος έχουν παγώσει και, παράλληλα, δεν διαφαίνεται καμία συγκεκριμένη πρόθεση της Κυβέρνησης σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στη Δημόσια Διοίκηση.

Αντιθέτως, σύμφωνα με δηλώσεις του αρμόδιου για το ΕΣΠΑ Υφυπουργού κου Αρναουτάκη της 24/12/2009 στην εφημερίδα «Κόσμος του Επενδυτή», σε απάντηση σχετικού πρωτοσέλιδου της εφημερίδας για τον κίνδυνο απώλειας πόρων του ΕΠ, η Κυβέρνηση σκοπεύει να σχεδιάσει εκ νέου και από μηδενική βάση το ΕΠ, βάσει νέων προτεραιοτήτων, όπως η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με τα δεδομένα αυτά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

1) Με ποιο σκεπτικό η Κυβέρνηση διαγράφει ένα συγκροτημένο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μετ’ επαίνων το ενέκρινε και μάλιστα πρώτο από όλα τα προγράμματα του ΕΚΤ;

2) Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης ως προς τη μεταρρύθμιση της Κεντρικής Διοίκησης, που περιλαμβάνεται στον πυρήνα του ΕΠ και για τον εξορθολογισμό της οποίας απαιτούνται ποιοτικές επεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας της, όπως η εφαρμογή του συστήματος Καλής Νομοθέτησης και ο σχεδιασμός των αντίστοιχων πολιτικών;

3) Πως το ΕΠ θα εξυπηρετήσει τους στόχους της Στρατηγικής της Λισαβόνας και, κυρίως, αυτόν που αφορά τη δημιουργία ευνοϊκού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις;

4) Ποιες δράσεις θα προτάξει η νέα πολιτική ηγεσία του ΕΠ για την ουσιαστική βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσιών, που είναι ο βασικός στόχος για τον οποίο εγκρίθηκε το ΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

5) Τι προτίθεται να κάνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις, ως προς την οποία και έχει τεθεί στο ΕΣΠΑ δείκτης μείωσης κατά 25% έως το 2013;

6) Έχει εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση η προτεραιότητα για την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Οι υποδομές σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπως είναι γνωστό,  διασφαλίζονται από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  Είναι επίσης γνωστό ότι τόσο το πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» του Β΄ΚΠΣ, όσο και το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ ΚΠΣ εξυπηρετούσαν το στόχο της ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται για να έχουμε ορατά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των πολιτών είναι η απλούστευση των διαδικασιών, η καταπολέμηση της πολυνομίας και η μείωση του διοικητικού φόρτου.  Με ποιες ακριβώς δράσεις και ποια μέτρα θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο;

Αθήνα, 07/01/2010

Ο ερωτών Βουλευτής

 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Α΄ Αθηνών