Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Συνοπτικό Σημείωμα επί των Ερωτήσεων προς τον Καθηγητή κ. Σ. Ρομπόλη

                                                                                                                                           Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010

Από την κατάθεση του Καθηγητή κ. Σ. Ρομπόλη προκύπτουν τα ακόλουθα ως προς την υπόθεση που ερευνά η Εξεταστική Επιτροπή για τα δομημένα ομόλογα:

 Ι.     Ο κ. Σ. Ρομπόλης διευκρίνισε ότι δεν είναι ειδικός περί τα χρηματοοικονομικά και, άρα, περί τα δομημένα ομόλογα. Κατά συνέπεια οι θέσεις του ως προς την «υψηλή επικινδυνότητα» και την ύπαρξη ζημίας από τα συγκεκριμένα ομόλογα στηρίζεται σε εκτιμήσεις άλλων ειδικών. Τόνισε επίσης ότι μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις από εκείνες στις οποίες αυτός στηρίχθηκε. Άρα τα περί ζημίας είναι αμφισβητήσιμα.

 ΙΙ.    Στο μέτρο που ασχολήθηκε με την υπόθεση ως εμπειρογνώμων δεν έχει στοιχεία από τα οποία να προκύπτουν «κεντρικός σχεδιασμός», εμπλοκή πολιτικών προσώπων ή ροή πολιτικού χρήματος. Αλλά και ως προς τις Διοικήσεις των Ταμείων δεν είναι σε θέση να πει αν οι επιλογές τους για τα δομημένα ομόλογα οφείλονται σε δόλο, άγνοια ή και τα δύο.

 ΙΙΙ.  Η άποψη του κ. Σ. Ρομπόλη ότι τα σύνθετα ομόλογα είναι τίτλοι «υψηλής επικινδυνότητας» -με τη διευκρίνιση που έγινε πριν (Ι)- γεννά τα εξής ερωτηματικά:

Α.    Πώς, άραγε, τα κράτος είναι δυνατό να δανείζεται με τέτοια μέσα; Μπορεί δηλαδή το κράτος να αντλεί χρήματα με τη λογική «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», αλλά δεν επιτρέπεται να καταλήγουν σε φορείς του τα χρηματοοικονομικά μέσα άντλησης των χρημάτων αυτών;

Β.    Ως «υψηλής» επικινδυνότητας κατά τον κ. Ρομπόλη τα προϊόντα αυτά είναι «τοξικά». Άρα οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες, που πρόσφατα πέρασαν επιτυχώς το stress test και οι οποίες εξέδωσαν και εκδίδουν τέτοια ομόλογα, έχουν «τοξικά» προϊόντα στα χαρτοφυλάκιά τους κατά τον κ. Ρομπόλη;

 ΙV.  Ο κ. Σ. Ρομπόλης δεν αιτιολόγησε τί εννοεί «ζημιά» για τα Ταμεία, όταν και επί δομημένου ομολόγου το κεφάλαιο που επενδύεται δεν κινδυνεύει, αλλά διαφέρει ο βαθμός απόδοσής του. Τούτο οφείλεται στο ότι οι εκτιμήσεις στις οποίες στηρίχθηκε ο κ. Ρομπόλης αφορούν μόνο την ουσία και την πορεία του swap και όχι και το ίδιο το ομόλογο. Διότι κατά τη φύση του το σύνθετο ομόλογο αποτελείται από δύο τμήματα: Το σκέτο ομόλογο και το swap, που έχει τη δική του χρηματοοικονομική πορεία και αξία.

 V.        Ο κ. Σ. Ρομπόλης δεν απάντησε αν τα Ασφαλιστικά Ταμεία υπέστησαν τεράστιες ζημιές με επενδύσεις σε μετοχές «φούσκες» κατά την περίοδο του σκανδάλου του Χρηματιστηρίου. Ζημιές πολύ μεγαλύτερες από εκείνες των δομημένων ομολόγων, αν βεβαίως υπήρξαν τέτοιες ζημιές.

 VI.     Ο κ. Σ. Ρομπόλης, παρά την άποψή του περί «ομολόγων υψηλού κινδύνου», δεν ήταν σε θέση να ενημερώσει την Επιτροπή ως προς δύο σημαντικά στοιχεία.

          1.     Έχουν ζημιωθεί τα Ασφαλιστικά Ταμεία που κράτησαν δομημένα ομόλογα 200 εκατ. ευρώ, αφού είναι γνωστό ότι από τα 800 εκατ. ευρώ που
                   επενδύθηκαν επεστράφησαν μεν εντόκως τα 600, αλλά τα υπόλοιπα έμειναν στα Ταμεία;

          2.     Έχουν ζημιωθεί τα Ασφαλιστικά Ταμεία που έχουν αγοράσει δομημένα ομόλογα ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, που έχουν εκδώσει μεγάλες ελληνικές
                   τράπεζες;