Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

(άρθρα 129 επ. του Κανονισμού της Βουλής)

ΠΡΟΣ ΤΟΝ

κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

          Η Κυβέρνηση Καραμανλή, το 2004, βρήκε την τοπική Αυτοδιοίκηση α΄ και β΄βαθμού σε κατάσταση οικονομικής κατάρρευσης.  Έκτοτε, και με προγραμματισμένη σειρά οικονομικών και θεσμικών μέτρων, δρομολόγησε την οικονομική τους ανόρθωση ενώ, ιδίως με την υπαγωγή –από 1/7/2005- των ΟΤΑ α΄ βαθμού στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ξεκίνησε και η εμπέδωση της διαφανούς διαχείρισης των πόρων τους.  Ειδικότερα:

          1ον Ως προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού θεσμοθετήθηκε ο «ΘΗΣΕΑΣ», για την περίοδο 2005-2009, που αναμόρφωσε τα οικονομικά τους και ετοιμάσθηκε, σε συνεννόηση με την ΚΕΔΚΕ, ο «ΘΗΣΕΑΣ ΙΙ -2010-2014», ενώ από τη μια πλευρά δίδονταν κανονικά οι πόροι από τους ΚΑΠ και την ΣΑΤΑ και, από την άλλη, ξεκίνησε η επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, αφού δόθηκαν 200 εκ. ευρώ το 2009 και ορίσθηκε η δεύτερη δόση, των 214 εκ ευρώ, να δοθεί ως την 31/1/2010.

          2ον Ως προς τους ΟΤΑ β΄βαθμού με τον ν.3345/2005 θεσμοθετήθηκαν σταθεροί δυναμικοί πόροι (2% του ΦΠΑ και 10% των τελών κυκλοφορίας), οι οποίοι υπερτετραπλασίασαν, μέσα σε λιγότερο από 3 χρόνια, τα έσοδά τους.

          Ήδη, δυστυχώς, από τους πρώτους μήνες της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ παρατηρείται μια επικίνδυνη αδράνεια σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού.

          Ενόψει των ανωτέρω:

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

1      Ως προς τους ΟΤΑ α΄βαθμού αποδίδονται κανονικά οι ΚΑΠ; Είναι ακριβές ότι δεν έχουν αποδοθεί 189,5 εκ. ευρώ από την ΣΑΤΑ και γιατί;  Θα δοθεί κανονικά, ως 31/1/2010, η δεύτερη δόση των παρακρατηθένων από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ πόρων ύψους 214 εκ. ευρώ;

 

 

 

 

Τι προτίθεται να κάνει με τον «ΘΗΣΕΑ ΙΙ», αφού στις 31/12/2009 λήγει ο «ΘΗΣΕΑΣ»;

2      Ως προς τους ΟΤΑ β΄βαθμού, αληθεύει ότι οι θεσμοθετημένοι πόροι τους αποδίδονται μειωμένοι κατά 15,5% και τι προτίθεται να κάνει για την αναπλήρωση του ποσοστού αυτού, σύμφωνα με τον ν.3345/2005;

 

Αθήνα, 14/12/2009

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Βουλευτής Α΄ Αθηνών