Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι πιο αξιόπιστες στοιχηματικες εταιριες στον κόσμο τότε μπορείτε να διαβάσετε τις πιο έγκυρες αξιολογήσεις για εταιριες στοιχηματων με πολλές πληροφορίες για υπηρεσίες και τα στοιχηματικά μπόνους εγγραφής που δίνουν. Δείτε τη σελίδα και συλλέξτε τις δυνατές γνώσεις για να επιβιώσετε στο χώρο του διαδικτυακού παιχνιδιού.


Άρθρα

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ 500 ευρώ
του Προκόπη Παυλόπουλου
Βουλευτή, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών
στην εφημερίδα «Τύπος της Κυριακής» της 5/6/2011

           Ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση, κατά την οποία οι νέοι έως 25 ετών θα έχουν ως μόνη εργασιακή επιλογή το να εργάζονται με αμοιβή κατά 20% κατώτερη ακόμη και από το ελάχιστο όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα ιδίως για τους εξής λόγους:

 Ι.  Οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ.2 και 3 του Συντάγματος καθιερώνουν και το θεσμό της συλλογικής αυτονομίας.  Ήτοι, κατά βάση, της δυνατότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων (εργαζομένων και εργοδοτών) να καθορίζουν, μέσω συμφωνιών (συλλογικών συμβάσεων εργασίας) οι οποίες θεσπίζουν κανόνα δικαίου, τους όρους εργασίας και τις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών σχέσεις (δικαιώματα και υποχρεώσεις).  Ακριβώς λόγω της συνταγματικής κατοχύρωσης της συλλογικής αυτονομίας περιορίζεται δραστικώς η διακριτική ευχέρεια του νομοθέτη να τροποποιεί τους κανόνες δικαίου, οι οποίοι απορρέουν από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  Το συνταγματικό αυτό υπόβαθρο της συλλογικής αυτονομίας ενισχύεται και από κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως είναι, κυρίως, οι κανόνες των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας 98/1949 (άρθρο 2), 151/1978 (άρθρο 8) και 154/1981 (άρθρο 5) καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (άρθρα 6 και 12).  Και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας  έχει ασχοληθεί, σ’ επίπεδο Ολομέλειας μάλιστα, με τους περιορισμούς του νομοθέτη ως προς τα όρια επέμβασής του  στο πεδίο της συλλογικής αυτονομίας, πρωτίστως για τις αποδοχές των εργαζομένων (βλ. π.χ. την απόφαση 632/1978).  Συνακόλουθα, μια τέτοια καταλυτική παρέμβαση του νομοθέτη στις αποδοχές των εργαζομένων έρχεται σε προφανή αντίθεση προς τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 22 του Συντάγματος οι οποίες, ιδίως μέσω του δικαιώματος στην εργασία και του θεσμού της συλλογικής αυτονομίας, εγγυώνται, στο πλαίσιο του επίσης συνταγματικώς κατοχυρωμένου κοινωνικού κράτους δικαίου, ένα γενικό κατώτατο όριο αποδοχών.

hello: 05-06-2011_"ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ 500 ευρώ" στην εφημερίδα "ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" της 5/6/2011

 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ:
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η «ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ» ΤΟΥ ΔΟΤΗ
στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ" της 23/5/2011, σελ. 16-17

     Διχάζει βαθύτατα τόσο την, υπό την ευρεία του όρου έννοια, επιστημονική κοινότητα όσο και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα ενδεχόμενη θεσμοθέτηση της δυνατότητας αφαίρεσης, μετά θάνατον, οργάνων από υποψήφιο δότη με βάση την «εικαζόμενη συναίνεσή του», όπως προβλέπει, κατ’ αποτέλεσμα, το σχέδιο νόμου «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες διατάξεις».  Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου, και υπό τις λοιπές καθοριζόμενες προϋποθέσεις, συνάγεται «εικαζόμενη συναίνεση» του θανόντος για δωρεά των οργάνων του εφόσον δεν είχε αντιταχθεί σ’ αυτό όσο ζούσε.  Αφήνω κατά μέρος τον προβληματισμό ως προς τις, πραγματικά, τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις –ιδίως δημιουργία κυκλωμάτων, εμπόριο οργάνων κ.λπ- που θα μπορούσε να συνεπάγεται η καθιέρωση μιας τέτοιας «καινοτομίας».  Οι σκέψεις που εκθέτω είναι αφιερωμένες αποκλειστικώς στην, κατά τη γνώμη μου, ευθεία αντίθεση των προαναφερόμενων περί «εικαζόμενης συναίνεσης» ρυθμίσεων προς συγκεκριμένες κορυφαίες -ως μη αναθεωρητέες κατά το άρθρο 110 παρ. 1- διατάξεις του Συντάγματος.

I.               Γίνεται καθολικώς δεκτό, τόσο στη θεωρία όσο και στην νομολογία, ότι το Σύνταγμά μας είναι ανθρωποκεντρικό. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των διατάξεών του θεσπίζουν, κατά βάθος, εγγυήσεις για την προστασία του ανθρώπου και της ελευθερίας του.

hello: ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η "ΕΙΚΑΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ" ΤΟΥ ΔΟΤΗ" στην εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ" της 23/5/2011

   

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
στο περιοδικό «Επίκαιρα» τεύχος 81 της 5/5/2011, σελ. 49

 «Ι.      Στα «Επίκαιρα» της 24/2/2011*­, με τίτλο «Ποιος, πότε και πως έβαλε πωλητήριο στη δημόσια περιουσία», είχα επισημάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

Α. Πρώτον, ότι με την από 8/5/2010 Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης -η οποία σημειωτέον, ουσιαστικά, είναι ανίσχυρη ως ευθέως αντισυνταγματική αφού ουδέποτε κυρώθηκε από τη Βουλή, κατά προκλητική παραβίαση του άρθρου 36 παρ. 2 του Συντάγματος –καταργήθηκε ρητώς (βλ. ιδίως το άρθρο 14 παρ. 5 της Σύμβασης) κάθε ασυλία, λόγω εθνικής κυριαρχίας, της περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου.

Β. Δεύτερον, τα Μνημόνια, με συγκεκριμένη πρόβλεψή τους, έχουν επιβάλει ως μέσο εκπλήρωσης των μνημονιακών δανειακών μας υποχρεώσεων την εκτέλεση ειδικού προγράμματος αποκρατικοποιήσεων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων και δημόσιων επιχειρήσεων**­­.  Στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημόσιων Επιχειρήσεων και οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», που συζητείται αυτή την εβδομάδα στη Βουλή, προστέθηκε τροπολογία (άρθρο 1 παρ. 2) με την οποία προβλέπεται, επιπλέον, ότι: «Τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση και αξιοποίηση των επιχειρήσεων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των προηγουμένων παραγράφων και του άρθρου 48 του ν. 3871/2010 (Α΄141) προορίζονται αποκλειστικά για τη μείωση του δημόσιου χρέους».  Οφείλω να εκθέσω την άποψη ότι το τόσο σημαντικό αυτό ζήτημα έρχεται στη Βουλή με τροπολογία και διότι, έτσι, η Κυβέρνηση πιστεύει ότι θ’ αποφύγει ενδεχόμενη επισήμανση αντισυνταγματικότητάς της από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, δεδομένου ότι, όπως ήδη διευκρινίσθηκε, η όλη τροπολογία στηρίζεται στην αντισυνταγματική (λόγω παραβίασης του άρθρου 36 παρ. 2 του Συντάγματος) Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης της 8/5/2010.

hello: 5.5.2011" Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΘΥΣΙΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ" στο περιοδικό "ΕΠΙΚΑΙΡΑ" τ. 81, σελ. 49

   

ΤΟ ΝΕΟ «ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ» ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
του
Προκόπη Παυλόπουλου
Βουλευτή, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών

δημοσιεύθηκε την 16/4/2011 στο NEWSCODE.GR

Τα μέτρα που εξήγγειλε σήμερα, Παρασκευή 15/4/2011, η Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου παραπέμπουν ευθέως στο πασίγνωστο θεατρικό έργο του Λουίτζι Πιραντέλο «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε». Τόσο το ιστορικό της διαμόρφωσης των μέτρων αυτών όσο και το περιεχόμενό τους αποδεικνύει πως η ανωτέρω διαπίστωση ουδόλως απέχει από την πραγματικότητα.

I.               Ως προς το ιστορικό αξίζει να επισημανθεί ότι η Κυβέρνηση «ανακάλυψε» την ανάγκη λήψης των μέτρων αυτών μόλις πριν δύο μήνες, αρχές Φεβρουαρίου του 2011, αφού προηγουμένως η Τρόικα τις είχε προαναγγείλει!  Απτή απόδειξη της κυβερνητικής προχειρότητας και έλλειψης ετοιμότητας αποτελεί και το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του 2011 δεν υπήρχε ίχνος ως προς την προοπτική υιοθέτησης ενός τέτοιου πακέτου μέτρων.  Ποια, λοιπόν, σοβαρότητα μπορεί να εμπνεύσει η κυβερνητική αυτή «πρωτοβουλία», όσον αφορά τη λήψη τόσο σοβαρών και τόσο μακροπρόθεσμων μέτρων, με τεράστια σημασία για τη χειμαζόμενη οικονομία μας, τα οποία «σχεδιάσθηκαν» εντός διμήνου;  Τέτοιοι αυτοσχεδιασμοί καταδεικνύουν απλώς την επικίνδυνη αμηχανία της Κυβέρνησης Γ. Παπανδρέου, η οποία φαίνεται να πελαγοδρομεί, μέσα στην κορύφωση μάλιστα της πρωτόγνωρης κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην οποία, με δική της αποκλειστικώς ευθύνη, έχει οδηγήσει τον Τόπο.

II.            Ως προς το περιεχόμενό τους θα σταθώ μόνο σε δύο, όμως άκρως αντιπροσωπευτικά, στοιχεία της παθογένειας των μέτρων που εξαγγέλθηκαν, τα οποία άλλωστε αποδεικνύουν ότι είναι θνησιγενή.

hello: 16-4-2011. ΤΟ ΝΕΟ "ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ" ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ στο site NEWSCODE.GR

   

Page 11 of 22